12H RỒI, VIETJET THÔI HÀ NỘI -> PHÚ QUỐC 0Đ NGÀY 12/05/2017