12H RỒI, VIETJET THÔI-VIETJET AIR KHUYẾN MÃI VÉ 0Đ NGÀY 19/4/2017