Thông tin chuyển khoản

1. Ngân hàng ACB: 

Chủ TK: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THẾ GIỚI MỚI

Số TK: 138442689

Chi nhánh: Nguyễn Oanh 


  2. Ngân hàng Techcombank

      Chủ TK: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHẦN MỀM THẾ GIỚI MỚI
      Số TK: 19133148714019
      Chi nhánh: Lê Đức Thọ

  3. Ngân hàng Vietcombank: 

      Chủ TK: Nguyễn Thị Phúc
      Số TK: 0071 000 793 106 
    Chi nhánh: TPHCM

  4. Ngân hàng Đông Á

      Chủ TK: Nguyễn Thị Phúc 
      Số TK: 0109538798

   Chi nhánh: Nguyễn Oanh

 

  5. Ngân hàng Agribank 

     Chủ TK: Nguyễn Thị Phúc

      Số TK: 6321 20522 6135
      Chi nhánh: Bắc Sài Gòn