Phí thay đổi ngày bay và Quy Định về việc dừng vé của Vietnamairlines
  • Phí thay đổi ngày bay và Quy Định về việc dừng vé của Vietnamairlines

      PHÍ THAY ĐỔI NGÀY BAY VÀ ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG VIETNAMAIRLINES   Loại Giá Vé Máy Bay Hạng Đặt Chỗ Phí Thay đổi và Điều Kiện  Thời Hạn Dừng Thương gia linh hoạt J   Miễn phí thay đổi + Giá vé chênh lệch (nếu có) 12 tháng  Thương gia tiêu chuẩn C   Miễn phí thay đổi + Giá vé chênh lệch (nếu có) 12 tháng Thương gia tiết kiệm D   Miễn phí thay đổi + Giá vé chênh lệch..