Giá hành lý kí gửi
  • Quy định về hành lý kí gửi

    1, GIÁ HÀNH LÝ KÍ GỬI ĐỐI VỚI HÃNG VIETJET + Mua hành lý khi xuất vé Gói 15kg: 154.000 đ Gói 20kg: 176.000 đ Gói 25kg: 242.000 đ Gói 30kg: 352.000 đ Gói 35 kg: 407.000 đ Gói 40kg: 462.000 đ   + Mua tại sân bay (trong vòng 3 tiếng so với giờ bay) - Gói 15kg :330.000 đ - Cứ 1kg tiếp theo : 44.000đ   ĐỐI VỚI HÃNG JETSTAR + Mua khi xuất vé Gói 15kg: 160.000 đ Gói 20kg: 180.000 đ Gói 25kg: 245.000 đ Gói 30kg: 355.000 đ Gói 35 kg: 410.000 đ Gói 40kg: 465.000 đ   + Mua sau khi xuất vé (trước 3 tiếng so với giờ bay) Gói 15kg: 270.000 đ Gói 20kg: 320.000 đ Gói 25kg: 370.000 đ ..